Skip Navigation Links Türkçe  
Oryantasyon Etkinliği
Erasmus Staj Duyurusu
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjan Arttırım Talep Formu
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Planı-Eğitim Şekli
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi KMH 429 Kimya Mühendisliğinde Seçme Konular, KMH 434 Kimya Mühendisliği Uygulamaları dersi Danışman-Öğrenci Listesi
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi KMH 429 Kimya Mühendisliğinde Seçme Konular, KMH 434 Kimya Mühendisliği Uygulamaları dersi Konuları ve Talep Edilen Öğrenci Sayıları
Yaz Okulu Kurum Dışı Ders Almak İçin Duyuru
2021-2022 Course Schedules
Program Çıktıları Değerlendirme Anketi
Erasmus Staj Hareketliliği 2021-2022 Güz Dönemi
Erasmus Internship Announcement
2020-2021 Güz dönemi uzaktan eğitimle yapılacak derslerimiz hakkında bilgilendirme
Diğer Bölümlerden Alınacak Mesleki Seçmeli Ders Listesi
Bölüm Kurulu Kararları
FİZ108 Physics Laboratory II Experiment Video Announcement
Next Page

Yaz Okulu Kurum Dışı Ders Almak İçin Duyuru

2020- 2021 Yaz okulunda kurum dışı ders almak isteyen öğrencilerin yapmaları gereken prosedürler aşağıda verilmiştir. 

 

1- Almak istediğiniz dersin adını, AKTS kredisini, öğretim dilini, dersin içeriğini (web adresleri ile birlikte) ve https://mf.eskisehir.edu.tr/node/73 adresinde yer alan Yaz okulu kurum dışı ders alma istek formunu doldurarak Araş. Gör. Agah Yıldız'a (agahyildiz@eskisehir.edu.tr) mail atmanız gereklidir. Aynı zamanda kurum içi yada dışı birden fazla ders alacak öğrencilerin ders programlarını yine bu maile eklemeleri gereklidir. Öğrenciler çakışan dersleri alamayacaklardır. 

2- Bölüm tarafından dersin AKTS kredisi, öğretim dili kontrol edilecek uygun olmayan dersler hemen reddedilecektir,uygun olan derslerin ders içeriklerinin kontrolü bölüm tarafından dersi veren öğretim üyesine onaylatılacaktır. 

3- İçerik, kredi ve dil olarak onaylanan ve birden fazla alacağı dersi programda çakışmayan öğrencilerin alacakları dersler onaylanarak bölüm tarafından öğrenci işlerine gönderilecek.

Not: Mesai dışında attığınız mailler bir sonraki mesai saatlerinde değerlendirmeye alınacaktır. 

Published on: Friday, July 9, 2021
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr. Öğretim ÜyesEmir Zafer HOŞGÜN
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!