Skip Navigation Links Türkçe  

Bölüm Eğitim Amaçları

1.      Mezunlarımızın mesleklerini icra edebilecekleri işyerlerinde istihdam edilmesi.

2.      Mezunlarımızın çalıştıkları işyerlerinde karar verici konumunda yer almaları.

3.      Mezunlarımızın yenilikçi araştırma faaliyetlerinde yer almaları.

4.      Yaşam boyu öğrenme bilinciyle bilgi seviye ve çeşitliliğini geliştirmeleri.

Published on: Wednesday, July 31, 2013
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Prof.Dr.Süleyman KAYTAKOĞLU
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!